vrijdag 7 december 2018

Tutorial Sai onesie met oren

For English scroll down

Als Femke ergens zot van is dan is het wel van dieren. Een hele tijd geleden bestelde ik voor haar dan ook een flinke lap panterstof. Eerst dacht ik er een jurkje van te maken maar door tijdsgebrek bleef de stof maar in de kast liggen. Nu ben ik daar erg blij mee want de stof was perfect voor een nieuwe Sai onesie met rits en kap.

Zoals je kan zien liet ik het niet bij een gewone kap. Want panter stof, daar horen toch oren bij voor een complete look!
Hieronder kan je de tutorial vinden als je zelf ook een versie wil maken met oren. Eigenlijk is het best eenvoudig om de kap aan te passen. Ik probeer het even uit te leggen aan de hand van enkele stappen.

Leg een standaard eetbord op het patroondeel van de kap zoals op onderstaande foto en teken rond het bord af. Duid op 8 cm van de bovenkant van de kap aan met een streepje waar de oren straks gaan komen. Zorg dat de streep na het knippen op beide patroondelen te zien is. Ik vergat dit te doen, daarom staat het ook niet op de foto.
Knip het patroon uit op de potloodlijn. Je moet er bij het knippen van de stof wel rekening mee houden dat er nog 1cm naadwaarde aan de kniplijn moet worden toegevoegd. Als je dit zoals mij wel eens durft te vergeten kan je dit best bijtekenen op het patroonpapier zelf. Je kan de naadwaarde ook bijtekenen met krijt op de stof zelf.   
Voor de oren teken je een horizontale lijn van 9 cm en loodrecht op deze lijn teken je nog een lijn van 9 cm. Dan verbind je deze punten met een kromme lijn. Ik deed dit eerst aan 1 zijde. Plooide dan het patroonpapier dubbel op de verticale lijn en tekende dan exact de kromme lijn over om zo een symmetrisch oor te krijgen.
Voor het binnenste gedeelte van het oor ga je op dezelfde manier te werk maar neem dan als basis een horizontale lijn van 2,5 cm en daarop een loodrechte lijn van 5 cm.
Knip alle onderdelen twee keer uit en de buitenste oren 4 keer. Eventueel kan je de oren verstevigen met decovil light zodat ze mooi recht blijven staan. Bij dikkere stoffen zoals fleece zal dit niet nodig zijn. Bij dunne stoffen zou ik het zeker aanraden voor een mooier resultaat. 
Stik dan de binnenste oren met een zigzagsteek vast op de buitenste oren. Als je stof schuift kan je de binnenste oren er eerst met vliesofix of textielstift op vastmaken. Dit werkt gemakkelijker.
Speld de oren dan met de goede kanten tegen elkaar en stik op 1cm. Dun de naadwaarde uit en keer de oren naar de goede kant.
 Plooi de uiteinden van de oren naar binnen en stik deze al tijdelijk vast kort langs de kant. 
Speld de oor vast op 1 deel van de kap. Het midden van het oor komt overeen met het knipje. Plaats dan het andere deel van de kap erop en zorg dat de knipjes overeen komen. Speld dan zorgvuldig alles aan elkaar. Begin steeds aan de hoekjes en speld zo naar het oor/knipje toe. Stik op 1 cm.
 Je kap ziet er nu normaal zo uit.
Herhaal voor de andere helft van de kap en volg dan verder de Sai werkbeschrijving. 

Moesten er na deze uitleg nog vragen zijn dan hoor ik het graag! 
Patroon: Sai onesie pyjamas en Sai onesie van Sansahash met capuchon en rits. Gebruik de code SAIBUNDLE om beide patronen samen aan te kopen met korting.
Stof: Diessenstoffen.nl


English

My girl loves animals! So I ordered a large piece of panther fabric for her. At first I thought I would make a dress out it for her, but because of the lack of time the fabric remained in the closet. Well I am very happy I saved it because I can now use it for Sai zip up hood onesie.
Well did I mentioned that it's a panter fabric so as you can see I didn't leave it as it is. I had to add ears to the hood to complete the look!
Here is the tutorial if you would like to make one for you girl. It is quite easy to adjust the hood. I'll try to explain it in a few steps with pictures.

Place a standard dinner plate on the pattern piece of the hood as shown in the picture below and draw around the plate. Mark 8 cm from the top of the hood with a line where the ears will come. Make sure the stripe is visible on both pattern parts after cutting. I forgot to do this, that's why it is not in the picture.
Cut out the pattern on the pencil line. Before cutting your fabric make sure you add 1 cm seam allowance to the pieces you cut.
To make the ears you draw a horizontal line of 9 cm and perpendicular to this line you draw a line of 9 cm. Then you connect these points with a curved line. I did this first on one side. Then fold the pattern paper on the vertical line and then draw the exact curve I draw before.
For the inner part of the ear you proceed in the same way but take as a base a horizontal line of 2,5 cm and on it a perpendicular line of 5 cm.
Cut out all parts. If necessary, you can interface the ears with decovil light so that they remain perfectly straight. This will not be necessary for thicker fabrics such as fleece. With thin fabrics I would definitely recommend it for a better result. As you can see you need to cut 2 peaces of each and 4 ears.
Then place the inner ear on top of the main ear and stitch it with a zigzag stitch. When your fabric is slippery you can first attach the inner ears with vliesofix or fabric glue. This works easier.
Then pin the main ears with the right sides together and stitch with 1cm seam allowance. Grade the seam and turn the ears right side out.
 Fold in the ends of the ears towards the middle and temporarily stitch them along the side.
Pin the ear to 1 part of the hood. The middle of the ear corresponds to the knotch. Then place the other part of the hood on it and make sure that the knotches match. Then carefully pin everything together. Always start at the corners and pin towards the ear / knotch. Stitch with 1 cm.
 The hood should now look like this.
Repeat for the other part and then follow the Sai instructions.

If you have any questions after this tutorial you can Always ask them or send me an email.

Pattern: Sai onesie pyjamas with Sai hood zip up onesie . When you buy both patterns you can use this code: SAIBUNDLE to get a nice discount.
Fabric: Diessenstoffen.nl

1 opmerking: